Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Η Ιερά Κοινότης του Αγ. Όρους για την αργία της Κυριακής


ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ · Η Ιερά Κοινότης του Αγ. Όρους για την αργία της Κυριακής
Η Ιερά Κοινότης του Αγ. Όρους για την αργία της Κυριακής

Με μία βαρυσήμαντη επιστολή, η Ι. Κοινότης των 20 Μονών του Αγιωνύμου Όρους Άθω τοποθετείται επί του θέματος που ταλανίζει και απασχολεί στις μέρες μας σύνολη την ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα, με επιστολή της προς τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη, η Ι. Κοινότητα ζητάει την αναθεώρηση του άρθρου «Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές».

Εκ παραλλήλου, κοινοποιώντας την επιστολή προς τους βουλευτές του Έθνους, η Ι. Κοινότητα ουσιαστικά τους ζητεί να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας.

Εκφράζεται έτσι ρητά και απερίφραστα η αντίθεση των Αγιορειτών Πατέρων για το νέο νόμο που επιτρέπει τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή, ημέρα αφιερωμένη στο Θεό, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση.

Το πλήρες κείμενο της Επιστολής έχει ως εξής:


ΚΑΡΥΑΙ ΤΗι 2α / 15η Ιουλίου 2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.3/10β/2034

Εξοχώτατον

Υπουργόν Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κύριον Κωνσταντίνον Χατζηδάκην
Χαρ. Τρικούπη 182

101 78 Αθήνας

Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ,

Μετά βαθυτάτης θλίψεως η Ιερά Κοινότης, αποτελουμένη εκ των Αντιπροσώπων των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, επληροφορήθη την κατάθεσιν εις την Βουλήν του νομοσχεδίου «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών», με το οποίον επιτρέπεται η προαιρετικώς και υπό προϋποθέσεις λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τας Κυριακάς.

Ωστόσον, τούτο αποτελεί εν ουσιαστικόν βήμα δια την κατάργησιν της αργίας της Κυριακής, η οποία εθεσπίσθη από τα βυζαντινά χρόνια και ετηρήθη από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, ως αποτέλεσμα του σεβασμού του πιστού λαού μας προς την Ορθόδοξον Παράδοσιν.

Η κατάργησίς της απεφεύχθη κατά την περίοδον της τουρκοκρατίας χάρις εις τους αγώνας του μεγάλου Αγιορείτου αγίου ιερομάρτυρος και εθναποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε: «Αδελφοί μου, Σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν, ωσάν οπού είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν».

Κατά την παρούσαν λίαν δυσχερή και κρίσιμον καμπήν της νεωτέρας ιστορίας της χώρας ημών, κατά την οποίαν ο ελληνικός λαός έχει περισσότερον από ποτέ άλλοτε ανάγκην κοινωνικής αλληλεγγύης, πνευματικής ενισχύσεως και επιστροφής εις τας παραδόσεις και όχι αποχριστιανοποιήσεως και αποδομήσεως της κοινωνικής συνοχής, θερμώς παρακαλούμεν, Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ, δια την πλήρη αναθεώρησιν του άρθρου «Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές».

Ελπίζοντες ότι θα αρθήτε εις το ύψος των περιστάσεων, τόσον Υμείς προσωπικώς όσον και οι αξιότιμοι Βουλευταί του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και ότι εν τέλει η Ορθόδοξος Παράδοσις του Ελληνικού λαού θα γίνη σεβαστή υπό της πολιτικής αυτού ηγεσίας, ευχόμεθα να έχετε την σκέπην, ευλογίαν και άνωθεν φωτισμόν της Εφόρου του Ιερού ημών Τόπου Υπεραγίας Θεοτόκου, και διατελούμεν μετ᾽ εξόχου τιμής.

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω.


Κοιν. Εις τους Βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου
diakonima.gr
Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.