Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

''Πνεῦμα ὁδηγὸς''.-Ἕνα ἀποκρυφιστικόν φαινόμενον.


Πνεῦμα ὁδηγὸς''.-Ἕνα ἀποκρυφιστικόν φαινόμενον. , Dimitris-Rodis
«Πνεῦμα ὁδηγὸς». Ἕνα ἀποκρυφιστικόν φαινόμενον. 
Πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Τό «Πνεῦμα Ὁδηγός» εἶναι ἕνα ἀκόμα κεφάλαιο τοῦ σύγχρονου ἀποκρυφισμοῦ,
τό ὁποῖο διαδόθηκε εὐρύτερα μέσα στά ἀντιχριστιανικά πλαίσια τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

Kαί κατά περίπτωση σχετίζεται ἤ μέ ἐξωσυμπαντικές ὀντότητες ἤ μέ «ἀγγέλους» ἤ μέ τόν ''Ἀνώτερο Ἑαυτό'' κατά τή νεοεποχίτικη ἐκδοχή του ἤ μέ πνεύματα νεκρῶν ἤ μέ κάποια ἄλλη πνευματική ὀντότητα.

Στά ἀποκρυφιστικά πλαίσια τῆς “Νέας Ἐποχῆς” τό «Πνεῦμα Ὁδηγός» παρουσιάζεται ὡς....
Mία πηγή ''προστασίας'', ἔμπνευσης καί πνευματικῆς καθοδήγησης, πού ὑποτίθεται καθοδηγεῖ τούς ἀνθρώπους μέσῳ μίας εὐδιάκριτης ἐσωτερικῆς φωνῆς ἤ μέσῳ ὀνείρων ἤ μέσῳ διαλογισμοῦ ἤ μέσῳ ὁραμάτων.

Στά ἴδια νεοεποχίτικα καί ἀποκρυφιστικά πλαίσια, ἄλλοτε σχετίζεται μέ τίς λεγόμενες ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες, πού ἐκεῖ παρουσιάζεται ὡς ὁδηγός καί ἄλλοτε γίνεται προσπάθεια νά ταυτιστεῖ μέ τήν περί τοῦ φύλακα ἀγγέλου διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στή δεύτερη περίπτωση συνδυάζεται μέ τό ἀληθοφανές ἐπιχείρημα ὅτι ἡ περί τοῦ 

φύλακα ἀγγέλου ἐκκλησιαστική διδασκαλία δέν εἶναι παρά μόνο μία ὄψη, μιᾶς 
κοινῆς πανανθρώπινης θρησκευτικῆς πεποίθησης, πού πρέπει νά γίνει ἰσότιμα
ἀποδεκτή σέ ὅλες τίς μορφές της.
 

Εἶναι σαφές, ὅτι στό ζήτημα τοῦ «Πνεύματος Ὁδηγοῦ» βρισκόμαστε γιά μία ἀκόμη φορά μπροστά σέ ἕνα ἀποκρυφιστικό νεοεποχίτικο φαινόμενο (Πρβλ.Walter Martin, The Kingdom of the Cults, 1997, σ. 348).

Δέν εἶναι δύσκολο γιά τόν ὀρθόδοξο χριστιανό νά ἀντιληφθεῖ ὅτι πρόκειται γιά μία ἀκόμη μεθοδεία τοῦ πονηροῦ. Ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι τά πονηρά πνεύματα μετασχηματίζονται σέ ἀγγέλους φωτός (Β΄ Κορ. 11, 14) καί συνηθίζουν νά ἀπατοῦν τίς αἰσθήσεις.
 

Πολύ δέ περισσότερο προκαλοῦν σύγχυση γιά τήν προέλευση τῶν ὑποτιθέμενων ἐμπειριῶν καί ἰδιαιτέρως σέ ἀνθρώπους, πού δέν διαθέτουν ἐκκλησιαστικά κριτήρια 
νά ἀξιολογήσουν τήν πηγή τῶν ποικίλων διδαχῶν καί διαφόρων ἐμπειριῶν.
 

Θά ὁλοκληρώσουμε τή μικρή αὐτή ἐνημερωτική ἀναφορά μας στό ἐνλόγῳ ἀποκρυφιστικό φαινόμενο ὑπενθυμίζοντας τήν τελική προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου στη Β΄ Καθολική Ἐπιστολή του, γιά τήν προσοχή, πού πρέπει νά ἐπιδεικνύουν οἱ χριστιανοί: «ἵνα μή τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ» (Β΄ Πετρ. 3, 17)

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1975 17 Μαΐου 2013 

alithia-orthodoksi-xristianiki.blogspot.com

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.