Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ
Εισαγωγή

Η επιστολή αυτή είναι εγκύκλιος και απευθύνεται σε πολλές εκκλησίες. Ο απόστολος Ιωάννης αποσκοπεί μ' αυτήν στην καταπολέμηση των αιρετικών, όπως ο Κήρινθος, οι οποίοι αρνούπαι την πραγματική ενανθρώπιση του Λόγου του θεού.
Εναπίον των αιρετικών, αυτών, τους οποίους χαρακτηρίζει "απίχριστους", προβάλλει ο Ιωάννης το μαρτυρημένο και από την εμπειρία των αποστόλων βεβαιωμένο ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης και του θανάτου του Ιησού Χριστού, γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα.
Σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο της επιστολής είναι το ακόλουθο: Μετά το προοίμιο, στο οποίο ο Ιωάννης ως αυτόπτης και αυθεπικός μάρτυρας των γεγονότων της ζωής του Χριστού γράφει προς τους χριστιανούς, ώστε να έχουν «κοινωνίαν» με τον Πατέρα και τον Υιό, αναπτύσσει καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η κοινωνία: Εφόσον ο Θεός είναι φως, όποιος έχει κοινωνία μ' αυτόν οφείλει να ζει «μέσα στο φως» και μακριά από την αμαρτία' η κοινωνία αυτή φαίνεται έμπρακτα με την τήρηση των επολών όποιος αγαπά τον αδερφό του βρίσκεται στο φως- η αγάπη όμως προς τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου είναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς το Θεό' αυτοί που αρνούπαι ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός είναι απίχριστοι.
Στη συνέχεια παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών του Θεού: Αναμένουν τον Κύριο' δεν έχουν σχέση με την αμαρτία αλλά με τη δικαιοσύνη- αγαπούν τους αδερφούς τους όχι με λόγια αλλά με έργα' αποφεύγουν το πνεύμα της πλάνης που είναι η διδασκαλία των απίχριστων αιρετικών.
Μετά επανέρχεται στο κεπρικό θέμα της αγάπης. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον Υιό του στον κόσμο' απ' αυτό απορρέει η υποχρέωση του χριστιανού να αγαπάει τον αδερφό του και η αγάπη αυτή προς τον αδερφό είναι απόδειξη της κοινωνίας με το Θεό. Η αγάπη δίνει παρρησία στο χριστιανό και τον απαλλάσσει από το φόβο της κρίσης και της τιμωρίας. Η αγάπη προς το Θεό, εάν δεν συνοδεύεται από την αγάπη προς τον αδερφό, είναι ψεύτικη. Αγάπη προς το Θεό σημαίνει τήρηση των επολών του και η τήρηση των επολών εξασφαλίζει τη νίκη επί των δαιμονικών δυνάμεων του κόσμου' νικά όμως τον κόσμο όποιος πιστεύει στον σαρκωθέπα Χριστό.

Διάγραμμα του περιεχομένου

Η αποστολική παράδοση είναι το κριτήριο της αληθινής πίστης:         1,5-2,17
Οι αιρετικοί αρνούνται ότι ο Χριστός είναι αληθινός άνθρωπος:          2,18-29
Οι αιρετικοί ισχυρίζονται πως βλέπουν το θεό* όσοι όμως
αμαρτάνουν ούτε είδαν ούτε θα τον δουν το θεό:          3,1-10
Οι αιρετικοί κινούνται από μίσος· όμως μόνον όσοι αγαπούν τους αδερφούς έχουν ήδη νικήσει το θάνατο και μπήκαν στην αληθινή ζωή:        3,11-4,6
Βλέπει αληθινά το θεό όποιος τον αγαπάει. Η αγάπη του θεού αποκαλύφθηκε στο θάνατο του Χριστού:         4,7-5,12ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α' ΙΩΑΝΝΟΥ

Η κοινωνία με το Λόγο της ζωής

Σας γράφουμε για το ζωοποιό 'Λόγο, που υπήρχε εξαρχής. Εμείς τον έχουμε ακούσει και τον έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά, και τα χέρια μας τον ψηλάφησαν.2 Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε, λοιπόν, τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σ' εμάς. 3 Αυτό που είδαμε κι ακούσαμε, το αναγγέλλουμε και σ' εσάς, για να συμμετάσχετε κι εσείς μ' εμάς στην ίδια κοινωνία, που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Ύιό του τον Ιησού Χριστό.4 Κι αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά σας.


Η κοινωνία αυτή αποκλείει την αμαρτία και το μίσος

5 Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε από τον Ιησού Χριστό και σας το μεταφέρουμε: Ο θεός είναι φως, και δεν υπάρχει σ' αυτόν καθόλου σκοτάδι. 6Αν, λοιπόν, ισχυριστούμε πως έχουμε κοινωνία με το Θεό, ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα, και οι πράξεις μας δε συμφωνούν με την αλήθεια. 7 Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο θεός είναι στο φως, τότε έχουμε κοινωνία και μεταξύ μας, και το 'αίμα που πρόσφερε με το θάνατό του ο 'Υιός του ο Ιησούς μάς καθαρίζει από κάθε αμαρτία.8 Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δε λέμε την αλήθεια.9 Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο θεός,
που είναι αξιόπιστος και δίκαιος, θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. 10Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτη το Θεό, και ο λόγος του δε ζει μέσα μας.
2 Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτάνετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα, τον δίκαιο Ιησού Χριστό. 2 Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας, και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και όλου του κόσμου.3 Το βέβαιο κριτήριο πως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του.4 Όποιος λέει «τον γνώρισα», δεν τηρεί, όμως τις εντολές του, είναι ψεύτης· δε λέει την αλήθεια. 5 Όποιος όμως υπακούει στο λόγο του, ασφαλώς αυτός αγαπάει το Θεό με όλη του την καρδιά.0 Μόνο έτσι έχουμε τη βεβαιότητα πως είμαστε ενωμένοι μαζί του. 6 Όποιος λέει πως μένει σταθερά ενωμένος μαζί του οφείλει να ζει όπως ακριβώς έζησε εκείνος.
7 Αδερφοί μου, η εντολή που σας γράφω δεν είναι καινούρια αλλά η παλιά εντολή, που την είχατε δεχτεί εξαρχής. Αυτή η εντολή η παλιά είναι το κήρυγμα που αρχικά ακούσατε. 8Ωστόσο, η εντολή που σας γράφω είναι καινούρια, κι αυτό είναι αλήθεια για το Χριστό και για σας: το σκοτάδι της νύχτας παρέρχεται, κι άρχισε ήδη να χαράζει το φως το αληθινό.
9 Όποιος, λοιπόν, λέει πως βρίσκεται στο φως αλλά μισεί τον αδερφό του, αυτός βρίσκεται ακόμα μέσα σισ σκοτάδι. 10 Όποιος αγαπάει τον αδερφό του, αυτός μένει σταθερά μέσα στο φως και δε γίνεται αφορμή να σκοντάψει και ν' αμαρτήσει ο αδερφός του. 11 Όποιος όμως μισεί τον αδερφό του βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι' και δεν ξέρει πού πάει, γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του.
Η αγάπη για τον Πατέρα και η αγάπη για τον κόσμο
12Σας γράφω, παιδιά μου, για να σας βεβαιώσω πως
οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί χάρη στο Χριστό.
13Σας γράφω, πατέρες, για να σας βεβαιώσω πως έχετε
γνωρίσει αυτόν που υπάρχει εξαρχής.
Σας γράφω, νέοι μου, για να σας βεβαιώσω πως έχετε νικήσει τον πονηρό.
14Σας έγραψα, παιδιά μου, πως έχετε γνωρίσει τον Πατέρα.
Σας έγραψα, πατέρες, πως έχετε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει εξαρχής.
Σας έγραψα, νέοι μου, πως είστε δυνατοί, και ο λόγος του θεού ζει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό.
15 Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον Πατέρα. 16Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου -οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα ν' αποχτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας, και η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά-δεν προέρχονται από τον Πατέρα αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο.17Ο κόσμος όμως παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σ' αυτόν ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του θεού θα ζήσει αιώνια.
Ο αντίχριστος και το χρίσμα από το Χριστό
18 Παιδιά μου, έφτασε το τέλος. Έχετε ακούσει σχετικά με τον ερχομό του "αντίχριστου. Τώρα, λοιπόν, έχουν παρουσιαστεί πολλοί αντίχριστοι. Απ' αυτό καταλαβαίνουμε πως έφτασε το τέλος. 19 Αυτοί βγήκαν απ' ανάμεσά μας, ποτέ όμως δεν ανήκαν πραγματικά σ' εμάς. Γιατί, αν αληθινά προέρχονταν από μας, θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά αυτοί έφυγαν, ώστε να γίνει φανερό πως κανένας απ' αυτούς δεν ανήκε ποτέ σ' εμάς.20 Εσείς όμως έχετε λάβει από το Χριστό το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, και μένετε όλοι σταθεροί στην αληθινή γνώση. 21 Σας γράφω, όχι γιατί δεν ξέρετε την αλήθεια, αλλά γιατί την ξέρετε και γιατί κανένα ψέμα δεν έχει την πηγή του στην αλήθεια. 22Ποιος είναι ο ψεύτης; Δεν είναι αυτός που αρνείται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο Χριστός; Αυτός είναι ο αντίχριστος. Αυτός αρνείται συγχρόνως και τον Πατέρα και τον "Υιό.23 Γιατί όποιος απορρίπτει τον Υιό που ενανθρώπησε απορρίπτει και τον Πατέρα. 24Εσείς λοιπόν κρατήστε μέσα στις καρδιές σας το μήνυμα που ακούσατε εξαρχής. Αν μείνει στις καρδιές σας ό,τι ακούσατε εξαρχής, τότε θα μείνετε κι εσείς ενωμένοι με τον Υιό και με τον Πατέρα.25 Και να τι υποσχέθηκε να σας δώσει ο Χριστός: την αιώνια ζωή.
26 Σας έγραψα τα παραπάνω, για να σας προφυλάξω από εκείνους που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. 27 Βέβαια, μέσα στις δικές σας καρδιές μένει το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από το Χριστό, και δεν έχετε ανάγκη από δάσκαλο. Καθώς, λοιπόν, το χρίσμα το δικό του σας τα μαθαίνει όλα -κι ό,τι αυτός διδάσκει είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα- παραμείνετε ενωμένοι μαζί του, όπως το Πνεύμα σάς δίδαξε.
28 Και τώρα, παιδιά μου, να μένετε έτσι ενωμένοι μ' αυτόν, ώστε όταν φανερωθεί στη
δευτέρα "παρουσία του, να έχουμε θάρρος και να μη νιώσουμε ντροπή αντικρύζοντάς τον. ^Αφού ξέρετε πως ο Χριστός είναι δίκαιος, πρέπει επίσης να ξέρετε πως κι όποιος πράπει δίκαια είναι παιδί του θεού.

Ποια είναι τα παιδιά του θεού


3 Κοιτάξτε με πόση αγάπη μάς αγάπησε ο Πατέρας! Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δε μας καταλαβαίνει, γιατί δε γνωρίζει το Θεό Πατέρα.2 Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμη φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη δευτέρα 'παρουσία του, θα γίνουμε όμοιοι μ' αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως πραγματικά είναι. 3Όποιος, λοιπόν, μ' εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου.
4 Όποιος αμαρτάνει παραβαίνει το νόμο του θεού. Η αμαρτία είναι η ίδια η ανομία. 5 Και ξέρετε πως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να πάρει από πάνω μας τις αμαρτίες μας, ενώ στον ίδιο δεν υπάρχει ούτε ίχνος αμαρτίας. 6Έτσι, όποιος είναι ενωμένος μ' αυτόν παύει ν' αμαρτάνει. Όποιος αμαρτάνει, αυτός ούτε είδε ούτε γνώρισε ποτέ το Χριστό.7 Παιδιά μου, μην αφήνετε κανέναν να σας παρασύρει· όποιος πράπει το σωστό, αυτός είναι δίκαιος, όπως ακριβώς ο Χριστός είναι δίκαιος.8Όποιος όμως αμαρτάνει κατάγεται από το διάβολο, γιατί ο διάβολος συνδέεται με την αμαρτία εξαρχής. Γι' αυτόν το λόγο ο 'Υιός του θεού ήρθε στον κόσμο: Για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. 9 Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί του παύει ν' αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού, που τον γέννησε, μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να αμαρ-
τάνει. 10Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου: Όποιος δεν κάνει το σωστό δεν είναι παιδί του Θεού. Το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδερφό του.
Αγάπη, παρρησία και πνευματικά χαρίσματα
11 Πραγματικά, η παραγγελία που ακούσατε εξαρχής είναι αυτή: Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο.12Δεν πρέπει να γίνουμε σαν τον Κάιν. Αυτός ήταν γέννημα του διαβόλου και έσφαξε τον αδερφό του. Και γιατί τον έσφαξε; Γιατί τα δικά του έργα ήταν πονηρά, ενώ του αδερφού του ήταν δίκαια.13 Γι' αυτό δεν πρέπει, αδερφοί μου, να απορείτε που ο κόσμος σάς μισεί. 14 Εμείς ξέρουμε πως από το θάνατο έχουμε περάσει στη ζωή· κι αυτό το ξέρουμε επειδή αγαπάμε τους αδερφούς μας. Αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του παραμένει στο θάνατο. 15 Όποιος μισεί τον αδερφό του είναι ανθρωποκτόνος, και ξέρετε πως κανένας φονιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. 16 Να πώς μάθαμε τι είναι αγάπη: Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας· έτσι οφείλουμε κι εμείς να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη των αδερφών μας. 17 Αλλά αν κάποιος που έχει τα πλούτη του κόσμου δει τον αδερφό του σε κατάσταση ανάγκης και δεν τον σπλαχνι-στεί, πώς ο άνθρωπος αυτός να έχει μέσα του αγάπη για το Θεό;18 Παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα κι αγάπη αληθινή.
19 Απ' αυτό θα καταλάβουμε ότι είμαστε παιδιά της αλήθειας και θα βεβαιώσουμε χωρίς αγωνία την καρδιά μας μπροστά στο Θεό,20 όταν αυτή μας κατηγορεί για κάτι, αφού ο Θεός είναι ανώτερος από τη συνείδηση μας και τα ξέρει όλα. 21 Έτσι, αγαπητοί μου, όταν η καρδιά μας παύει να μας κατηγορεί, αποκτούμε θάρρος ενώπιον του Θεού, 22 και μας δίνει ό,τι του ζητούμε, γιατί εκτελούμε τις εντολές του και κάνουμε ό,τι του είναι αρεστό.23Αυτή είναι η εντολή του: Να πιστέψουμε στο όνομα του του Ιησού Χριστού, του Υιού του, και να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε ο Χριστός. 24 Όποιος τηρεί τις εντολές του μένει ενωμένος μαζί του κι εκείνος μ' αυτόν. Το ξέρουμε πως ο θεός ζει μέσα μας κι ανάμεσά μας από το Πνεύμα που μας έδωσε.
4 Αγαπητοί μου, μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν το 'Πνεύμα, αλλά δοκιμάζετέ τους για να διαπιστώσετε αν το πνεύμα που έχουν προέρχεται από το θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπρο-φήτες έχουν ξεχυθεί μέσα στον κόσμο.2 Να με ποιο κριτήριο θ' αναγνωρίζετε το Πνεύμα του θεού: Όποιος διακηρύπει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός που ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει το Πνεύμα του θεού. 3 Όποιος όμως δεν παραδέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, δεν έχει το Πνεύμα του θεού, αλλά του 'αντίχριστου, που έχετε ακούσει πως έρχεται. Λοιπόν, αυτός ήδη βρίσκεται μέσα στον κόσμο.4 Εσείς όμως, παιδιά μου, αναγεννηθήκατε από το θεό, και έχετε υπερνικήσει τις διδασκαλίες αυτών των ψευδοπρο-φητών, γιατί αυτός που ενεργεί μέσα σας είναι ισχυρότερος απ' αυτόν που κυριαρχεί μέσα στον κόσμο. 5 Αυτοί προέρχονται από τον κόσμο, γι' αυτό μιλάνε τη γλώσσα του κόσμου, και ο κόσμος τούς καταλαβαίνει. 6Εμείς προερχόμαστε από το θεό. Όποιος γνωρίζει το θεό, μάς καταλαβαίνει· όποιος δεν προέρχεται από το θεό, δεν μας καταλαβαίνει. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας από το 'πνεύμα της πλάνης.


Όποιος αγαπάει βλέπει το θεό


7 Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από το θεό. Όποιος αγαπάει, δείχνει ότι έχει αναγεννη-
θεί από το θεό και ότι γνωρίζει το θεό 8Όποιος δεν αγαπάει, δε γνώρισε το θεό, γιατί ο θεός είναι αγάπη.9Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του θεού για μας: Απέστειλε τον 'Υιό του το μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε μ' αυτόν. 10 Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του θεού: Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του, που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. 11 Αν ο θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε κι εμείς ν' αγαπάμε ο ένας τον άλλο.12 Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το θεό' αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με το θεό, και η αγάπη του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί.
13 Μας έδωσε το Πνεύμα του* έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με το θεό και ο θεός σε κοινωνία μ' εμάς.14Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας, ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. 15 Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του θεού, ο θεός κατοικεί μέσα σ' αυτόν και αυτός ζει ενωμένος με το θεό.16Κι εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο θεός κι εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σ' αυτήν.
Ο θεός είναι αγάπη· κι όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στο θεό, κι ο θεός μέσα σ' αυτόν. 17 Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας: Όταν αντιμετωπίζουμε την 'ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί κι εμείς ζούμε σ' αυτό τον κόσμο, όπως έζησε εκείνος. 18Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία κι όποιος φοβάται την τιμωρία, δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. 19Εμείς αγαπάμε το θεό, γιατί εκείνος πρώτος μάς αγάπησε.20 Αν κάποιος πει «αγαπώ το θεό», μισεί όμως τον αδερφό του, είναι ψεύτης. Γιατί, πραγματικά, αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του, τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει το θεό, τον οποίο δε βλέπει;21 Αυτή την εντολή μάς έδωσε ο Χριστός: Όποιος αγαπάει το θεό πρέπει ν' αγαπάει και τον αδερφό του.

Η μαρτυρία του Πνεύματος

5 Όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, αυτός είναι γεννημένος από το Θεό' κι όποιος αγαπάει τον πατέρα αγαπάει επίσης και το παιδί του.2 Μ' αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε ότι αγαπάμε τα παιδιά του θεού: Όταν αγαπάμε το θεό και τηρούμε τις εντολές του. 3 Πραγματικά, την αγάπη μας για το θεό την εκφράζουμε τηρώντας τις εντολές του. Και οι εντολές του δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, 4 αφού κάθε παιδί του θεού μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Να πώς μπορούμε να νικούμε τον κόσμο: με την πίστη μας.5 Ποιος μπορεί να νικάει τον κόσμο; Μόνον όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Υιός του θεού.
6Αυτός είναι που ήρθε με το νερό του βα-πτίσματός του και με το 'αίμα του θανάτου του, ο Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο με το νερό, αλλά με το νερό και με το αίμα. Το ίδιο το Πνεύμα είναι μάρτυρας γι' αυτό, και το Πνεύμα είναι η αλήθεια. 7 Υπάρχουν τρεις μάρτυρες [στον ουρανό: ο Πατέρας, ο 'Λόγος και το Άγιο Πνεύμα· αυτοί οι τρεις είναι ένα* 8 και υπάρχουν τρεις μάρτυρες στη γη]: β Το Πνεύμα, το νερό και το αίμα, κι αυτοί οι τρεις δίνουν ομόφωνη μαρτυρία.9 Δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων αλλά η μαρτυρία του θεού είναι πολύ ισχυρότερη, και ο θεός έχει δώσει τη μαρτυρία του σχετικά με τον Υιό του. 10Όποιος πιστεύει στον Υιό του θεού, αυτός έχει μέσα του αυτή τη μαρτυρία. Όποιος δεν πιστεύει στο θεό, τον θεωρεί ψεύτη, γιατί δεν έδειξε εμπιστοσύνη στη μαρτυρία που έδωσε ο θεός σχετικά με
τον Υιό του. 11 Να ποια είναι αυτή η μαρτυρία: Ο θεός μάς χάρισε την αιώνια ζωή, κι αυτή η ζωή υπάρχει στην κοινωνία με τον Υιό του. 12Όποιος έχει τον Υιό, αυτός μόνο έχει τη ζωή· όποιος δεν έχει τον Υιό του θεού, αυτός δεν έχει ούτε τη ζωή.
Η βεβαιότητα για την αιώνια ζωή
13 Αυτά τα έγραψα σ' εσάς που πιστεύετε στο όνομα του 'Υιού του θεού, για να ξέρετε πως έχετε την αιώνια ζωή, και για να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του θεού.14Και να γιατί έχουμε εμπιστοσύνη και θάρρος απέναντι στο θεό: Αν του ζητήσουμε κάτι σύμφωνο με το θέλημά του, μας ακούει. 15Έτσι, ξέροντας ότι ακούει τα αιτήματά μας, είμαστε βέβαιοι πως θα εκπληρωθούν.
16 Αν, λοιπόν, δει κανείς τον αδερφό του να διαπράπει μια αμαρτία που δεν οδηγεί στο θάνατο, να παρακαλέσει το θεό, κι ο θεός θα δώσει στον αδερφό τη ζωή. Αυτό το λέω για όσους διαπράπουν αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Γιατί υπάρχει και αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Δε λέω να παρακαλέσει για κείνη.17 Κάθε άδικη πράξη είναι αμαρτία· υπάρχουν όμως αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο.
18 Ξέρουμε πως όποιος έχει αναγεννηθεί από το θεό δεν κυριεύεται από την αμαρτία* γιατί ο Υιός του θεού τον προστατεύει, κι ο διάβολος δεν μπορεί να τον βλάψει. ^Ξέρουμε πως είμαστε παιδιά του θεού και πως όλος ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του διαβόλου. 20 Ξέρουμε πως ο Υιός του θεού ήρθε και μας έδωσε την πνευματική δύναμη για να γνωρίσουμε τον αληθινό θεό. Είμαστε ενωμένοι με τον αληθινό θεό μέσω του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο αληθινός θεός, αυτός είναι η αιώνια ζωή.21 Παιδιά μου, φυλαχτείτε από τους ψεύτικους θεούς.

'Αμήν.ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΥΛΟΥ

Πρώτη αποκλειστική δημοσίευση στο Ορθόδοξο Διαδίκτυο
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με  σαφή αναφορά  πηγής το ΙστολόγιοΔιαβάστε και τους  όρους  χρήσης


Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.