Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Αντιαιρετική μελέτη στόν Ιερεμία

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

       Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και γενικώς οι Αιρετικοί Προτεστάντεςαρνούνται την Ειδική Ιερωσύνη. Ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν στην μετά Χριστόν εποχή  Ιερείς με ειδική έννοια όπως στην Παλαιά Διαθήκη! Η Γραφή τους διαψεύδει. Η Γραφή διδάσκει ότι υπάρχουν Ιερείς με ειδική έννοια και στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Μάλιστα και η ίδια η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν Ειδικοί Ιερείς και στην Μεσσιακή Εποχή. Επίσηςοι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού μετά την Ανάστασή του !Οι Χιλιαστές δηλαδή δεν αρνούνται μόνο την Θεότητα του Χριστού αλλά και την ανθρώπινη φύση του !!! Ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς βρίσκεται τώρα στον ουρανό όχι ως Θεάνθρωπος αλλά ως Αρχάγγελος – Αρχάγγελος Μιχαήλ !!! Και πάλι η Γραφή τους διαψεύδει.
 Ας δούμε το χωρίο Ιερεμίας 33: 14 – 22  και μάλιστα σύμφωνα με την Μετάφραση Νέου Κόσμου – ΜΝΚ - των κακοδόξων Χιλιαστών.
Ιερεμίας 33: 14 – 22 (Μετάφραση Νέου κόσμου ):   «“Δείτε! Έρχονται ημέρες”, λέει ο Ιεχωβά, “κατά τις οποίες θα εκπληρώσω τον καλό λόγο που είπα για τον οίκο του Ισραήλ και για τον οίκο του Ιούδα.Εκείνες τις ημέρες και εκείνον τον καιρό θα κάνω να βλαστήσει για τον Δαβίδ ένας δίκαιος βλαστός, και αυτός θα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη στη
χώρα.Εκείνες τις ημέρες ο Ιούδας θα σωθεί και η Ιερουσαλήμ θα κατοικήσει με ασφάλεια. Και να πώς θα αποκληθεί αυτή: Ο Ιεχωβά Είναι η Δικαιοσύνη Μας”».
«Διότι αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Αναφορικά με τον Δαβίδ,δεν θα λείψειάνθρωποςο οποίος να κάθεται στο θρόνο του οίκου του Ισραήλ.Και αναφορικά με τουςιερείς, τους Λευίτες, δεν θα λείψει από μπροστά μου άνθρωπος ο οποίος να προσφέρει ολοκαύτωμα και να κάνει την προσφορά σιτηρών να βγάζει καπνό και να προσφέρει θυσία πάντοτε”».
Και ο λόγος του Ιεχωβά ήρθε και πάλι στον Ιερεμία, λέγοντας:«Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Αν μπορούσατε να διαλύσετε τη διαθήκη που έχω κάνει για την ημέρα και τη διαθήκη που έχω κάνει για τη νύχτα, ώστε η ημέρα και η νύχτα να μην έρχονται στην ώρα τους,τότε θα μπορούσε να διαλυθεί και η διαθήκη την οποία έχω κάνει με τον Δαβίδ τον υπηρέτη μου, ώστε να μην έχειγιονα βασιλεύει στο θρόνο του· το ίδιο και με τους Λευίτες, τουςιερείς, που είναι διάκονοί μου.Όπως το στράτευμα των ουρανών δεν μπορεί να αριθμηθεί ούτε η άμμος της θάλασσας να μετρηθεί, έτσι θα πληθύνω το σπέρμα του Δαβίδ του υπηρέτη μου και τους Λευίτες που με διακονούν”».(Σημ.: Οι υπογραμμίσεις δικές μας).
            Στο χωρίο που παραθέσαμε παρατηρούμε τα εξής:
«“Αναφορικά με τον Δαβίδ, δεν θα λείψειάνθρωποςο οποίος να κάθεται στο θρόνο του οίκου του Ισραήλ.» ΜΝΚ Ιερεμίας 33:17
Σύμφωνα με την Γραφή πάντοτε θα υπάρχει ΑΝΘΡΩΠΟΣ καθήμενος στον θρόνο του Δαβίδ.
«Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Αν μπορούσατε να διαλύσετε τη διαθήκη που έχω κάνει για την ημέρα και τη διαθήκη που έχω κάνει για τη νύχτα, ώστε η ημέρα και η νύχτα να μην έρχονται στην ώρα τους,τότε θα μπορούσε να διαλυθεί και η διαθήκη την οποία έχω κάνει με τον Δαβίδ τον υπηρέτη μου, ώστε να μην έχειγιονα βασιλεύει στο θρόνο του·» ΜΝΚ Ιερεμίας 33:20-21
Επίσης ο καθήμενος στον θρόνο ονομάζεται ΓΙΟΣ.
Ο Καθήμενος ως γνωστόν στον θρόνο του Δαβίδ είναι ο Ιησούς Χριστός (αυτό το δέχονται και οι Χιλιαστές) –  « και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. ούτος έσται μέγας και υιος υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτω Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαυϊδ του πατρός αυτού,  και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος.» Λουκάς 1:31-33
Άρα ο Χριστός και μετά την Ανάστασή του και Ανάληψή του στον ουρανό είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ (και Θεός ) και όχι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ όπως  λέγουν οι Χιλιαστές ! Άλλωστε και ο Απ. Παύλος χρόνια  μετά την Ανάσταση και Ανάληψη του Ιησού τον αποκαλεί ΑΝΘΡΩΠΟ      - « εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων,άνθρωποςΧριστός Ιησούς» Α Τιμόθεο 2:5. Αποδεικνύεται ψευδής λοιπόν η διδασκαλία των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά ότι ο Ιησούς αναστήθηκε ως πνευματικό ον και όχι ως Άνθρωπος !
           Επίσης η Γραφή λέει :
«Και αναφορικά με τουςιερείς, τους Λευίτες,δεν θα λείψει από μπροστά μου άνθρωποςο οποίος να προσφέρει ολοκαύτωμα και να κάνει την προσφορά σιτηρών να βγάζει καπνό καινα προσφέρει θυσία πάντοτε”». ΜΝΚ Ιερεμίας 33:18
Οι Ιερείς από την φυλή Λευί είχαν Ειδική Ιερωσύνη όχι Γενική Ιερωσύνη. Γενική Ιερωσύνη είχαν όλες οι φυλές του Ισραήλ.
« Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Αν μπορούσατε να διαλύσετε τη διαθήκη που έχω κάνει για την ημέρα και τη διαθήκη που έχω κάνει για τη νύχτα, ώστε η ημέρα και η νύχτα να μην έρχονται στην ώρα τους,τότε θα μπορούσε να διαλυθεί και η διαθήκη την οποία έχω κάνει με τον Δαβίδ τον υπηρέτη μου, ώστε να μην έχει γιο να βασιλεύει στο θρόνο του· το ίδιο και με τους Λευίτες, τους ιερείς, που είναι διάκονοί μου.Όπως το στράτευμα των ουρανών δεν μπορεί να αριθμηθεί ούτε η άμμος της θάλασσας να μετρηθεί,έτσι θα πληθύνωτο σπέρμα του Δαβίδ του υπηρέτη μουκαι τους Λευίτες που με διακονούν”». ΜΝΚ Ιερεμίας 33:20-22.
Ενώ δηλαδή ο Θεός λέγει ότι όσο υπάρχει ημέρα και νύχτα θα υπάρχουνειδικοί Ιερείς(και μάλιστα θα αυξηθούν σαν την άμμο της θάλασσας), οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και οι Προτεστάντες, διδάσκουν αντίθετα ότι δεν υπάρχει ειδική Ιερωσύνη !
«έχομεν θυσιαστήριον εξ ου φαγείνουκ έχουσιν εξουσίαν οι τη σκηνή λατρεύοντες·» Εβραίους 13:10
Ο Απ. Παύλος λέγει ότι εμείς οι Χριστιανοί «έχομεν θυσιαστήριον εξ ου φαγείνουκ έχουσιν εξουσίαν οι τη σκηνή λατρεύοντες».  Όπου Θυσιαστήριο εκεί Θυσία και Ιερεύς !
Μπορούν να μας δείξουν το Θυσιαστήριο αυτό οι Χιλιαστές;

Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.