Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Επιστολή πρός Εφεσίους


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
Εισαγωγή
Η προς Εφεοίους είναι μια εγκύκλιος επιστολή, όπως προκύπτει μεταξύ άλλων από τη γενικότητα του θέματος της, το οποίο δεν ενδιαφέρει αποκλειστικά μια ορισμένη τοπική εκκλησία που απιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα αλλά όλη την Εκκλησία του Χριστού, και από την απουσία χαιρετισμών σε γνωστά στον γράφοντα πρόσωπα. Παραλήπτες της επιστολής κατά πάσα πιθανότητα είναι οι χριστιανοί της Μ. Ασίας ή μιας ακόμη μεγαλύτερης περιοχής.
Η επιστολή αναπτύσσει, όπως αναφέρθηκε, ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος, την πραγματοποίηση της λυτρωτικής οικονομίας του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία με την ίδρυση της Εκκλησίας, στην οποία ενώνονται και αποτελούν ένα σώμα οι πρώην εχθροί μεταξύ τους Ιουδαίοι και εθνικοί' κι αυτό είναι έργο του Χριστού, ο οποίος με το σταυρό και την ανάστασή του φέρνει στον κόσμο την ειρήνη και συμφιλιώνει τους ανθρώπους με το Θεό, το δε Άγιο Πνεύμα τροφοδοτεί, συνέχει και συγκροτεί τη νέα αυτή κοινωνία των λυτρωμένων, που αποτελούν το σώμα του Χριστού. Αυτά αναπτύσ-σοπαι στο Α'μέρος της επιστολής (κεφ. 1-3), ενώ στο Β'μέρος (κεφ. 4-6), το πρακτικό, παρουσιάζει ο απόστολος τις συνέπειες που απορρέουν για τη ζωή των μελών του σώματος του Χριστού από τη σωτηρία που τους προσφέρθηκε. Γίνεται λόγος για την ενότητα της Εκκλησίας, για τον παλαιό και τον καινούριο άνθρωπο, για τις εκδηλώσεις του καινούριου ανθρώπου μέσα στην κοινωνία, τις σχέσεις των συζύγων, τις σχέσεις των δούλων με τους κατά κόσμον κυρίους τους. Προς το τέλος περιγράφεται η «πανοπλία του Θεού», την οποία πρέπει να φέρει κάθε χριστιανός για την αντιμετώπιση των σατανικών δυνάμεων που αποτελούν μόνιμο κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι η νέα ζωή μέσα στην Εκκλησία δεν αποτελεί οριστική κατάσταση αλλά αρχή αγώνων για τους οποίους απαιτείται συνεχής εγρήγορση.
Διάγραμμα του περιεχομένου
0 προαιώνιος σκοπός του Θεού για την ενότητα της ανθρωπότητας αποκαλύπτεται με το Χριστό και την Εκκλησία:            1 - 3
Ανταπόκριση στη δωρεά του Θεού: Πρακτικές υποχρεώσεις κάθε μέλους της Εκκλησίας στην καθημερινή ζωή: 4 - 6
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
Προοίμιο

1. Ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του θεού,
Προς τους χριστιανούς που ζουν στην Έφεσο και τους ενώνει η πίστη στον Ιησού Χριστό.
2 Εύχομαι ο θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη 'χάρη και την 'ειρήνη.
Ύμνος στο θεό για το λυτρωτικό του έργο
3 Ευλογημένος να είναι ο θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μέσω του Χριστού μάς δώρισε πλούσιες τις ευλογίες του, πνευματικές και ουράνιες. 4 Μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον κόσμο, να γίνουμε δικοί του δια του Χριστού, αψεγάδιαστοι στην τελική του κρίση. 5Μας προόρισε με την αγάπη του να γίνουμε παιδιά του δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θέλημά του, 6 ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη του, που μας δώρισε δια του αγαπημένου του 'Υιού.
7 Μας λύτρωσε με το 'αίμα του Χριστού, συγχώρησε τις αμαρτίες μας με την πλούσια χάρη 8 που μας τη σκόρπισε περίσσια, μαζί με κάθε λογής φρόνηση και γνώση. Μ0Μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματος του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια κι επίγεια, στο πρόσωπο του Χριστού.11 Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην 'κληρονομιά του θεού, γιατί αυτό ήταν απαρχής το σχέδιο του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά του.
12 Για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του θεού, εμείς που από πριν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας στο Χριστό.
13 Έτσι κι εσείς ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρνει τη σωτηρία. Κι αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας σφράγισε ο θεός με το Άγιο Πνεύμα που το είχε υποσχεθεί.14 Κι είναι το Πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελλοντικό λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείται και θα δοξάζεται το μεγαλείο του θεού.
Ευχαριστία και δέηση του Παύλου προς το θεό
15Γι' αυτό κι εγώ, αφότου πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την αγάπη "σας για όλους τους χριστιανούς, 16 δεν παύω να ευχαριστώ για σας το θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου. 17.Παρακαλώ το θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας δίνει πνεύμα 'σοφίας, που θα σας αποκαλύψει πώς να τον γνωρίσετε ακόμη καλύτερα. 18Τον παρακαλώ να φωτίζει τα μάτια της καρδιάς σας, για να βλέπετε πιο ξεκάθαρα ποια είναι τα μελλοντικά αγαθά για τα οποία σας κάλεσε, πόσο λαμπρή και πλούσια είναι η κληρονομιά που έχει ετοιμάσει για τους δικούς του, 19και με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί σ' εμάς που πιστεύουμε. ^Τη δύναμή του αυτή την έδειξε με το να αναστήσει το Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα 'δεξιά του στον ουρανό,21 πάνω από κάθε 'αρχή και 'εξουσία και 'δύναμη και 'κυριότητα, πάνω από καθετί που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό αλλά και στο μελλοντικό κόσμο.  Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του, κι αυτόν τον ίδιο το Χριστό τον έδωσε στην εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό.23 Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, είναι η πληρότητα εκείνου ο οποίος με την παρουσία του γεμίζει πλήρως τα πάντα.
Η νέα ζωή των πιστών δώρο του θεού
2. Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας.2Ζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντας στον άρχοντα των πονηρών 'δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη, στο σατανικό 'πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσους δεν υπακούν στο θεό.3Έτσι, σαν κι αυτούς, ζήσαμε κάποτε κι εμείς όλοι: ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους, σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του θεού.4 Ο θεός όμως μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος σε έλεος κι έχει απέραντη αγάπη.5 Κι ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με το Χριστό. Με τη χάρη του θεού έχετε σωθεί.6 Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθήσουμε μαζί μ' αυτόν στα ουράνια. 7Έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδωρη είναι η χάρη του. 8 Πραγματικά, με τη χάρη του σωθήκαμε δια της πίστεως. Κι αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα αλλά δώρο θεού. 9Δε σωθήκατε με τα δικά σας έργα κι έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. 10Είμαστε δημιούργημα του θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μάς έκανε καινούριους ανθρώπους, για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα, που τα προετοίμασε ο θεός, για να είναι μ' αυτά γεμάτη η ζωή μας.
Το σώμα του Χριστού ως κοινωνία ειρήνης
11 Κι εσείς οι 'εθνικοί - οι Ιουδαίοι σας ονομάζουν «απερίτμητους», όπως ονομάζουν τον εαυτό τους «περιτμημένο» από το σημάδι που γίνεται στο σώμα τους με ανθρώπινο χέρι- 12μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια ζούσατε χωρίς Χριστό" ήσασταν αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του θεού κι από τις υποσχέσεις που έδωσε ο θεός  ζούσατε στον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς θεό. 13Τώρα όμως, με το έργο του Ιησού Χριστού, εσείς, που τότε ήσασταν μακριά από το θεό, έχετε έρθει κοντά του-σας έφερε κοντά του η σταυρική θυσία του Χριστού.
14 Αυτός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό και γκρέμισε με το σταυρικό του θάνατο ό,τι σαν τείχος τούς χώριζε και προκαλούσε έχθρα μεταξύ τους. ^Κατήργησε δηλαδή τον ιουδαϊκό 'νόμο των εντολών και των διατάξεων, για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά μέρη, από τους Ιουδαίους και τους 'εθνικούς, μία νέα ανθρωπότητα, φέρνοντας την ειρήνη. 16 Κι αφού θανάτωσε με το σταυρό του την έχθρα, ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με το θεό. 17Έτσι, ο Χριστός ήρθε κι έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης σ' εσάς τους εθνικούς, που ήσασταν μακριά από το θεό, και σ' εσάς τους Ιουδαίους, που ήσασταν κοντά του. 18 Πραγματικά, δια του Χριστού μπορούμε μ' ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. 19Δεν είστε, λοιπόν, πια ξένοι και χωρίς δικαιώματα, αλλά ανήκετε στο λαό του θεού, στην οικογένεια του θεού. 20.Προστεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους αποστόλους και τους 'προφήτες κι ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο το Χριστό.21 Μ' αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει, ώστε να γίνει ναός 'άγιος για τον Κύριο.22 Ο Κύριος οικοδομεί κι εσάς μαζί με τους άλλους, για να γίνετε πνευματική κατοικία του θεού.
Η διακονία του Παύλου στο μυστήριο της σωτηρίας
3. Γι' αυτό προσεύχομαι στο θεό κι εγώ, ο Παύλος, ο φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, για σας τους 'εθνικούς.2 θα έχετε ακούσει βέβαια, για τη χάρη που μου έδωσε ο θεός σύμφωνα με το σχέδιο του να κηρύξω σ' εσάς 3το λυτρωτικό του μήνυμα, που μου το φανέρωσε με αποκάλυψη. Σας έγραψα ήδη πιο πάνω λίγα λόγια,4 που διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαθιά έχω γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού. 5Αυτό το μυστήριο δεν το είχε φανερώσει ο θεός προηγουμένως στους ανθρώπους το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο Πνεύμα του στους 'άγιους αποστόλους και 'προφήτες του. 6Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Ιησού Χριστού και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην 'κληρονομιά μαζί με τους Ιουδαίους, αποτελούν μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του θεού. 7 Αυτό το ευαγγέλιο διακονώ κι εγώ με τη χάρη που μου δώρισε ο θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του δύναμη.
8 Σ' εμένα, τον πιο ασήμαντο απ' όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο θεός αυτή τη χάρη, να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού 9 και να κάνω σ' όλους φανερό πώς πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν κρυμμένο απαρχής στο θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. 10Έτσι τώρα, με την ύπαρξη της εκκλησίας, φανερώνεται στις 'αρχές και στις 'εξουσίες που βρίσκονται στα επουράνια, η πολύπλευρη 'σοφία του θεού, 11 σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο του, που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας.12 Επειδή πιστεύουμε στο Χριστό, μπορούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη να πλησιάζουμε το θεό και να απευθυνόμαστε σ' αυτόν.13 Σας παρακαλώ, λοιπόν, να μην αποθαρρύνεστε για τις θλίψεις που υποφέρω για χάρη σας· να είστε περήφανοι γιά αυτές.
Η αγάπη του Χριστού
14 Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 15 που δίνει ζωή και ύπαρξη σ' όλα τα 'όντα, ουράνια και επίγεια. 16 Παρακαλώ το θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το 'Πνεύμα του τον εσωτερικό σας άνθρωπο, 17 να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη,18 και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι, θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας, 19και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του θεού.
20 Ο θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα απ' όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή του ενεργεί σ' εμάς. 21 Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Η ενότητα της Εκκλησίας και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος
4 Σας παρακαλώ, λοιπόν, εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε με τρόπο αντάξιο εκείνου που σας κάλεσε στη νέα ζωή.2Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή  να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλο 3 και να προσπαθείτε να διατηρείτε, με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το 'Πνεύμα του θεού.4Ένα σώμα αποτελείτε όλοι κι ένα πνεύμα σάς ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο θεός.
5Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα.
6Ένας Θεός και Πατέρας όλων, που κυριαρχεί σ' όλους, ενεργεί μέσα απ' όλους και κατοικεί σε όλους σας.
7 Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, σύμφωνα με το μέτρο που δωρίζει ο Χριστός.8 Γι' αυτό λέει η Τραφή:
Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του αιχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους.
9Το «ανέβηκε» όμως, τι άλλο σημαίνει παρά πως προηγουμένως είχε κατέβει εδώ κάτω σπ] γη;10Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω απ' όλους τους ουρανούς, για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. 11 Αυτός, λοιπόν, σε άλλους έδωσε το χάρισμα του αποστόλου, σε άλλους του 'προφήτη, σε άλλους του ευαγγελιστή και σ' άλλους του ποιμένα και δασκάλου, 12για να καταρτίζουν και να διακονούν τους πιστούς, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. 13 Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του 'Υιού του θεού, θα γίνουμε ώριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. 14Δε θα είμαστε πια νήπια, δε θα κλυδωνιζόμαστε και δε θα μας πηγαίνει πέρα δώθε ο άνεμος της κάθε διδασκαλίας, η ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη. 15 Αντίθετα, έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα μας αυτόν που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό. 16 Αυτός συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις ολόκληρο το σώμα1 και κάθε μέλος, κατά το μέτρο του χαρίσματος που του χορηγήθηκε, συμβάλλει στην αύξηση του σώματος και (πην οικοδομή του με αγάπη.
Ο παλιός και ο καινούριος άνθρωπος
17Τούτο σας λέω και το τονίζω, στο όνομα του Κυρίου: να μη ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες, που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. 18Το μυαλό τους είναι σκοτισμένο και έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια, κι η καρδιά τους έχει πωρωθεί.19 Είναι αναίσθητοι, ασελγούν αδιάντροπα, και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. 20 Εσείς, αντίθετα, δεν διδαχθήκατε έναν τέτοιο Χριστό, 21 αφού ασφαλώς ακούσατε γι' αυτόν και διδαχθήκατε αυτό που είναι η χριστιανική αλήθεια: 22 Να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας, που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθείρεται με τις απατηλές επιθυμίες του.23 Να ανανεωθείτε σ' όλο το πνευματικό σας βάθος. 24 Να ντυθείτε τον καινούριο άνθρωπο, που ο θεός κατά το σχέδιο του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια.
Οι εκδηλώσεις του καινούριου ανθρώπου
25 Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας ας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος.   Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε ως την αμαρτία· η δύση του ήλιου ας μη σας βρίσκει ακόμα οργισμένους. 27 Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρα ο διάβολος. 28Όποιος έκλεβε ας μην κλέβει πια, αλλά ας εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια, για να μπορεί να δίνει και σ' όποιον έχει ανάγκη.
29Κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας παρά μόνο ωφέλιμος, που να μπορεί να οικοδομήσει, όταν χρειάζεται, και να κάνει καλό σ' αυτούς που τον ακούνε. 30Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα το Άγιο του θεού, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του θεού πάνω σας, εγγύηση ότι θα έρθει η 'ημέρα της τελικής απολύτρωσης. 31 Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα.32 Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη κι ευσπλαχνία, και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο, όπως κι ο θεός συγχώρησε κι εσάς δια του Χριστού.
5 Μιμηθείτε λοιπόν το θεό, αφού είστε αγαπητά του παιδιά 2να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού, που μας αγάπησε κι έδωσε τη ζωή του για μας, 'προσφορά και 'θυσία που τη δέχεται ευχάριστα ο θεός.
3Αφού ανήκετε στο θεό, δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία και πλεονεξία.4 Επίσης δεν σας ταιριάζει η αισχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία· αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια ευγνωμοσύνης προς το θεό. 5 Γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας απ' όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία -που ουσιαστικά είναι λατρεία των ειδώλων- δε θα έχει μερίδιο στη 'βασιλεία του Χριστού και του θεού.
6 Μην αφήνετε κανέναν να σας εξαπατάει με απατηλά λόγια. Γιατί όλα αυτά φέρνουν την τιμωρία του θεού πάνω σε όσους δεν τον υπακούν.7Μην έχετε, λοιπόν, τίποτε το κοινό μ' αυτούς.8 Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι· τώρα όμως, που πιστεύετε στον Κύριο, είστε στο φως. Να ζείτε, λοιπόν, σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως.9 Γιατί η ζωή εκείνων που οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα διακρίνεται για την αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια.10 Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο.11 Και να μη συμμετέχετε στα σκοτεινά κι ανώφελα έργα των άλλων, αλλά να τα ξεσκεπάζετε.12 Γι' αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά, είναι ντροπή ακόμα και να μιλάμε. 13Όταν όμως όλα αυτά έρχονται στο φως, αποκαλύπτεται η αληθινή τους φύση.14Γιατί ό,τι φανερώνεται γίνεται κι αυτό φως. Γι' αυτό λέει ένας ύμνος:
«Ξύπνα εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από τους νεκρούς, και θα σε φωτίσει ο Χριστός».
Προτροπές για σύνεση και εγρήγορση
15 Προσέχετε, λοιπόν, καλά, πώς ζείτε   μη ζείτε ως ασύνετοι αλλά ως συνετοί. 16 Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς.17 Γι' αυτό μην είστε άφρονες, αλλά ν' αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από σας.18 Να μη μεθάτε με κρασί, που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του θεού.19 Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές· να ψάλλετε με την καρδιά σας στον Κύριο.20 Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Άντρες και γυναίκες
21 Να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλο με φόβο Χριστού.22Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους όπως στον Κύριο. 23Γιατί ο άντρας είναι ο αρχηγός της γυναίκας, όπως κι ο Χριστός είναι ο αρχηγός της εκκλησίας. Ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματος του, δηλαδή της εκκλησίας. 24Όπως όμως η εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσσονται στους άντρες τους.
25.Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του γι' αυτήν.26 Ήθελε έτσι να την εξαγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του βαπτίσματος και με το λόγο, 27.ώστε η εκκλησία να του ανήκει ως νύφη με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάπωμα ή κάτι παρόμοιο.28 Το ίδιο και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους, όπως αγαπούν το δικό τους το σώμα. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του αγαπάει τον εαυτό του.29 Κανείς ποτέ δε μίσησε το ίδιο του το σώμα, αλλά αντίθετα το τρέφει και το φροντίζει' έτσι κάνει κι ο Κύριος για την εκκλησία, 30.γιατί όλοι είμαστε μέλη του σώματος του από τη σάρκα του και τα οστά του.31 Γι' αυτό -λέει η Γραφή- Θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα και τη μητέρα του, για να ζήσει μαζί με τη γυναίκα του' Θα γίνουν οι δυο τους ένας άνθρωπος. 32 Σ' αυτά τα λόγια κρύβεται ένα μεγάλο μυστήριο, που εγώ σας λέω ότι αναφέρεται στη σχέση Χριστού και εκκλησίας. 33 Αλλά κι εσείς, ο καθένας ν' αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπάει τον εαυτό του, και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της.
Παιδιά και γονείς
6. Εσείς, παιδιά, να υπακούτε στους γονείς σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου αυτό άλλωστε είναι το σωστό. 2Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αυτή είναι η μόνη εντολή που περιέχει υπόσχεση: 3γιά να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη.
. 4 Κι εσείς, πατέρες, μη φέρνεστε στα παιδιά σας έτσι ώστε να εξοργίζονται, αλλά να τα ανατρέφετε δίνοντάς τους αγωγή και συμβουλές που εμπνέονται από την πίστη στον Κύριο.
Δούλοι και κύριοι
5 Οι δούλοι να υπακούτε στους κατά κόσμο κυρίους σας με φόβο και τρόμο να τους υπηρετείτε με ειλικρίνεια στην καρδιά, όπως θα κάνατε στο Χριστό. 6Όχι μόνο για τα μάτια, για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους, αλλά για να εκπληρώνετε ολόψυχα το θέλημα του θεού, ως δούλοι του Χριστού. 7Κάνετε καλόβουλα τη δουλειά σας, σαν να δουλεύετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. 8 Να ξέρετε καλά πως για το καλό που κάνει κανείς θα ανταμειφθεί από τον Κύριο, είτε είναι δούλος είτε είναι ελεύθερος.
9. Κι εσείς, οι κύριοι, παρόμοια να φέρεστε προς τους δούλους. Αφήστε κατά μέρος τις απειλές. Να ξέρετε καλά ότι ο δικός σας Κύριος είναι στους 'ουρανούς· και αυτός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πρόσωπα.
Η πανοπλία του χριστιανού
10. Τέλος, πάρτε δύναμη από την ένωσή σας με τον Κύριο κι από τη μεγάλη του ισχύ. 11 Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο θεός, για να μπορέσετε ν' αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου.12Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους αλλά με 'αρχές και 'εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά 'πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό.13Γι' αυτό φορέστε την πανοπλία του θεού, ώστε να μπορέσετε να προβάλετε αντίσταση, όταν έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε ως το τέλος σταθεροί στις θέσεις σας. 14 Σταθείτε, λοιπόν, σε θέση μάχης  ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας  φορέστε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη. Για υποδήματα στα πόδια σας βάλτε την ετοιμότητα να διακηρύξετε το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης.
16 Εκτός απ' όλα αυτά, κρατάτε πάντα την πίστη σαν ασπίδα, πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα βέλη του πονηρού. 17 Η σωτηρία ας είναι περικεφαλαία σας, και ο λόγος του θεού η μάχαιρα που σας δίνει το 'Πνεύμα. 18 Προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνετε τα αιτήματά σας σε κάθε περίσταση προς το θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα του. Να είστε άγρυπνοι και να μην παύετε να προσεύχεστε για όλο το λαό του θεού. 19 Προσεύχεστε και για μένα, να μου δίνει ο θεός τα κατάλληλα λόγια όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε άφοβα να διακηρύπω το μυστήριο του ευαγγελίου. 20 Το ίδιο ευαγγέλιο διακονώ και τώρα που είμαι φυλακισμένος. Προσεύχεστε, λοιπόν, να μιλάω άφοβα γΓ αυτό, σύμφωνα με την εντολή που μου έχει δοθεί.
Αποστολή του Τυχικού και τελική ευλογία
210 Τυχικός, ο αγαπητός αδερφός και πιστός βοηθός στο έργο του Κυρίου, θα σας πληροφορήσει για όλα όσα μου συμβαίνουν, ώστε να γνωρίζετε κι εσείς τα νέα μου.22Γι' αυτό ακριβώς σας τον στέλνω, για να μάθετε τα σχετικά μ' εμάς και να ενισχυθούν οι καρδιές σας.
23 Εύχομαι ο θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να δίνουν στους αδερφούς χριστιανούς ειρήνη, αγάπη και πίστη.24 Η 'χάρη του θεού να βρίσκεται με όλους όσοι αγαπούν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό με άφθαρτη αγάπη. Αμήν.Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
Technorati Digg This Stumble Stumble Facebook Twitter
!-

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.